Domů / Doporučujeme / Kácení stromu nechte raději na profesionálech

Kácení stromu nechte raději na profesionálech

Každé kácení stromu je nebezpečné, jelikož při něm může dojít k úrazu nebo ke škodě na majetku. Proto je práce dřevorubců v lese řazena mezi riziková povolání. Ovšem nejen v lese se kácí stromy, ale někdy je to potřeba i na zahradě nebo na jiném místě. Největší rizika hrozí, pokud je vysoký strom v blízkosti domu, elektrického vedení či jiného objektu.

Takové situace jsou opravdu složité, obzvláště když daný prostor neumožňuje pokácet strom klasickým směrovým kácením, kdy se udělá jeden řez a strom padne na předem určené místo celou svou délkou. Pokud takové místo není k dispozici, je nutné použít jiné metody, které ovládají pouze profesionální firmy. Ty mají ve svých řadách zkušené odborníky, kteří si vědí rady. K dispozici mají i potřebnou techniku, která je nezbytná pro takto složité podmínky. Profesionálními odborníky i příslušnou technikou disponuje firma RD servis působící v severomoravském kraji. Společnost ovšem po dohodě ochotně provede rizikové kácení stromů i ve vzdálenějších místech.

Charakteristika rizikového kácení

Jak bylo výše uvedeno, rizikové je každé kácení, včetně klasického směrového. Ovšem typické rizikové kácení stromů se provádí na místech, kde není možné provést směrové kácení pro nedostatek místa, případně nelze použít ani výsuvnou plošinu či jinou podobnou techniku. V takových případech je možné kácet strom pouze postupně směrem od jeho koruny dolů.

Zkušení pracovníci firmy RD servis se musí dostat do koruny stromu pomocí stoupacích želez a proti pádu se zajišťují popruhem upevněným kolem kmene. Teprve až se dostanou do vrcholu stromu, vytáhnou si pomocí horolezeckého lana motorovou pilu a začnou odřezávat větve a samotný kmen. Jednotlivé větve a odřezané špalky pak spouštějí dolů opět na lanech, čímž se zabrání jejich volnému pádu a možnému poškození okolního porostu, majetku či dokonce úrazu osob přítomných pod stromem. Proto je nezbytné, aby celý prostor byl vyklizen a hlídán spolupracujícím pracovníkem.

Lze-li přistavět výsuvnou plošinu, je rizikové kácení jednodušší v tom, že pracovníci se nemusí dostávat do koruny stromu vlastními silami. Ovšem realizace je totožná s předchozí metodou, tedy za použití lan ke spouštění odřezaných větví a špalků. Zákazník si může objednat i odklizení a odvoz dřeva, nebo si je může ponechat pro vlastní potřebu.