Domů / Doporučujeme / Dopravní nehoda v zahraničí

Dopravní nehoda v zahraničí

Říká se, že kdo je připraven, není překvapen. Ze zákona povinné „povinné ručení“ chrání před někdy nemalými výdaji spojenými s hrazením škod na zdraví a majetku osob v důsledku dopravní nehody. Pokud se vydáte na dovolenou nebo služební cestu do zahraničí, případně si jen odskočíte za hranice na sobotní nákup, buďte připraveni na jakoukoliv situaci.

Víte, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí? Dopravní nehoda je pro každého řidiče stres. Zda jde o ťuknutí, nepatrný škrábanec na parkovišti nebo vážnější škodnou událost na silnici první třídy či rovnou na dálnici. I ty zkušenější řidiče může pohltit panika, a to i v případě, že nehodu nezpůsobily. Důležité je proto v takových chvílích zachovat chladnou hlavu a řídit se zdravým rozumem.

1. Zkontrolujte všechny účastníky nehody

V první řadě máte povinnost přesvědčit se, že všichni účastníci dopravní nehody jsou zdraví a nepotřebují lékařské ošetření nebo zdravotnickou pomoc. Pokud je někdo zraněn, okamžitě přivolejte záchranku a poskytněte první pomoc.

2. Zajistěte místo nehody

Vidět a být viděn. Jde o jedno z nejdůležitějších pravidel na cestách, které platí i při dopravní nehodě. Nezapomeňte si bezprostředně po nehodě a kontrole zdravotního stavu všech účastníků obléci reflexní vestu a umístit výstražný trojúhelník na viditelném místě (minimální vzdálenost je 50 m od místa nehody). Věděli jste, že ve Španělsku musíte mít reflexní vestu k dispozici pro každého pasažéra? Stejně to platí v Itálii, kde musí mít reflexní vestu všichni členové posádky, pokud je jejich auto mimo města v noci a v době špatné viditelnosti.

3. Zavolejte policii

Při dopravní nehodě v zahraničí vždy přivolejte policii. I když to zákony dané země nevyžadují. Například v Chorvatsku máte povinnost přivolat k místě nehody policii vždy. V Rakousku se za přivolání policie, naopak, platí.

Proč je nutné mít potvrzení o nehodě od policie?

Při návratu do vlasti vás s nabouraným autem nemusí pustit přes hranice, pokud nemáte policejní záznam, že jste byli účastníky dopravní nehody. Nikdy proto nepodceňujte přítomnost policie při dopravní nehodě.

Podepsat papíry o nehodě, i když jim nerozumíte?

Při každé dopravní nehodě v zahraničí si vyžádejte záznam o nehodě, no podepisujte jen to, čemu opravdu rozumíte. Pokud jste přinuceni podepsat něco, čemu nerozumíte, Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje tuto skutečnost na protokolu či dokumentu uvést.

Co když nemluvíte cizí řečí?

I ten nejzkušenější „jazykář“ může při dopravní nehodě ztratit řeč. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, pokud nevíte cizí řeč? Kontaktujte zastupitelstvo České republiky v dané zemi a vyžádejte si jejich pomoc, asistenci nebo tlumočníka.

4. Vyplňte Evropský záznam o nehodě

Při každé cestě do zahraničí byste měli mít takový mezinárodní záznam o nehodě s sebou. Pokud jste poškozeným a viník nehody takový dokument s sebou nemá, vyžádejte si všechny potřebné údaje.

5. Kontaktujte pojišťovnu

Právě pojišťovna, u které máte povinné ručení vám může poradit, jak přesně postupovat v čase vyšetřování nehody a řekne i to, bez jakých dokumentů byste místo nehody neměli opustit.

V případě, že máte v rámci pojištění sjednané asistenční služby, operátor vám pomůže i při nehodě v zahraničí. Například vám vyřeší opravu auta servisním technikem na místě nehody, odtah vozidla, úschovu auta po dobu 3 dnů, případně vám zajistí náhradní vozidlo nebo ubytování, pokud je to nutné. Asistenční služba vám poradí a pomůže i při poruše vozidla nebo jeho odcizení.

6. Nahlaste nehodu do 30 dnů

Je vaší povinností nahlásit pojišťovně nehodu do 30 dnů od jejího vzniku. Vždy je dobré připojit zprávu o nehodě a fotografie z nehody, pokud máte takové k dispozici. Platí to i v případě, že za škodu neodpovídáte vy.

Pokud byste nestihli 30denní lhůtu na nahlášení nehody, vystavujete se riziku, že vám pojišťovna vyčíslí

ástku, kterou se budete muset podílet na pojistném plnění. V takové situaci je však postup velmi individuální.