Domů / Doporučujeme / Víte, co všechno kryje povinné ručení?

Víte, co všechno kryje povinné ručení?

Povinné ručení je známé snad každému z řidičů. Každý by měl vědět, že jde o zákonnou povinnost a na silnicích se bez tohoto zákonného pojištění vozidla zkrátka neobejdete. Málo kdo ale ví, co vše povinné ručení kryje. Pro ty, kteří trochu tápou, je tu článek se základními informacemi.

Škoda na zdraví a životě

Pokud při provozu svého vozidla způsobíte nějaká zranění, či dokonce někoho usmrtíte, z hlediska krytí škody půjde o finančně nejnáročnější kategorii. Škodu na životě určuje nově soudce a v případě usmrcení jde až o milionové částky. Soudce tedy každou situaci posuzuje individuálně. Mezi hlediska, od kterých se odvíjí výše škody patří bolestné, ztížení společenského uplatnění a v případě usmrcení i rodinný rozpočet poškozených.

Škoda na majetku

U věcné škody (sem spadá i škoda na vozidlech) se hradí skutečná škoda na věci včetně nákladů spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.)

Ušlý zisk

Náhrada ušlého zisku je zakotvena v občanském zákoníku, který říká, že se poškozenému hradí skutečná škoda a to, co mu ušlo (ušlý zisk). Stejně tomu tak je i u povinného ručení. Pokud jste podnikatelem a přišli jste v důsledku nehody o nějaké příjmy, je třeba tento nárok uplatnit. Jeho vyčíslování však není snadné.

Náklady na právní zastoupení

Nahradit poškozenému účelně vynaložené náklady na právní zastoupení z povinného ručení je zákonnou povinností pojišťovny v situacích, kdy se poškozený domáhá náhrady škody nebo náhrady v případě usmrcení osoby. Pokud jde o škody na majetku nebo ušlý zisk, tyto může poškozený uplatňovat u příslušné pojišťovny v případě, že od vzniku dopravní nehody uplynuly tři měsíce a pojišťovna v této lhůtě neukončí šetření pojistné události a nevyplatí poškozenému plnění. Tato pravidla platí při uplatňování práv vůči pojišťovně mimosoudní cestou, pokud dojde na soudní spor, tuto náhradu nákladů určuje sám soud.

Na co se povinné ručení rozhodně nevztahuje?

Pokud vznikne škoda vám samotným, nemyslete na to, že byste se uspokojili z povinného ručení, to slouží výlučně ke krytí škod jiných osob – a ne veškerých. Pro škody na vlastním vozidle se sjednává havarijní pojištění. Povinné ručení se zpravidla nevztahuje na případy, kdy je škoda způsobena úmyslně, dojde k neoprávněnému použití vozidla, vozidlo nebylo způsobilé k provozu po technické stránce nebo se řidič odmítl podrobit testu na omamné látky a alkohol.

Na co si dát ještě pozor?

Při uzavírání kvalitního povinné ručení je třeba soustředit se mimo jiné i na pojistné limity. Nejlevnější povinné ručení zpravidla nenabídne tyto limity dostatečně vysoké a v případě usmrcení osoby by povinné ručení nemuselo pokrýt celou škodu.